Kölista Bryggplatser

1 Markus Gunnarsson
2 Lasse Gurfelt
3 Sten o Gunni Isaksen
4 Karl-Göran Abresparr
5 Mikael Brömdal
6 Fredrik Lindén
7 Toni Henriksson
8 Ulf Thomasson
9 Nicklas Wall

..
Anmälan till Kölistan