Pågår ombyggnad av hamnområdet vid dansbanan så förankring av båtar där är olämpligt. Liljedals Bryggsällskap har några platser som man kan låna under midsommarhelgen. Kontakta Per-Åke Hermansson (0703958138) för mer information